Tjänster

Fönsterrenovering 

Steg 1

Fönsterbågarna märks upp, demonteras och ersätts av fönsterparaplyer i fönsteröppningarna. Karmarna åtgärdas på plats och fönsterbågarna transporteras till vår toppmoderna verkstad för åtgärd. 

Steg 2

I verkstaden tas all gammal färg och kitt bort och bågar slipas trärena. Eventuella rötskador ersätts med nytt kärnvirke. Därefter oljas bågarna in, grundmålas, kittas och färdigstryks 2 gånger.

Steg 3

Beslag återmonteras och justeras i samband med återmonteringingen av bågen. Beslag och gångjärn smörjs med olja SAE 20 och tätlister byts ut. Sammantaget innebär en komplett fönsterrenovering att du får fönster som är i funktionsmässigt nyskick.

Energibesparing

Hur?

Vi bygger om befintliga kopplade tvåglasfönster genom att konvertera dem till treglasfönster med energiglas och argonfyllning.

Fördelar

Fördelarna är att man behåller fint kärnvirke, tidsenliga profiler och beslag. Det gamla fönstret behåller sitt ursprungliga utseende men har sänkt sitt U-värde från ca 3,0 till 1,2 och håller samma energiprestanda som ett nytt fönster.

Tips

Ett annat alternativ är att i samband med att fönstren renoveras, byta ut det befintliga innerglaset mot ett 4mm lågemissionsglas (energiglas) och ändå få ett nästan dubbelt så energieffektivt fönster än tidigare

Ventilation

Hur fungerar det?

Vi ventilerar våra hus för att byta ut förorenad inomhusluft mot ren uteluft.
Föroreningar i inomhusluften kommer från till exempel tvätt, bad, matlagning, rökning, husdjur mm.
En välfungerande ventilation är därför A och O för både hus och hälsa.

Grundprincipen för luftens rörelse bygger på att uteluft tillförs i vardagsrum, sovrum och hall och förs vidare till kök, bad och toalett, där den sedan lämnar bostaden genom frånluften.
För att detta skall fungera måste ett visst undertryck råda samt överluftsmöjlighet finnas in till kök, bad och toalett.

God täthet samt rätt dimensionering

Om bostaden är otät är risken stor att de termiska krafterna inverkar negativt på luftfördelningen. Detta kan ge oavsiktlig ventilation. Med god täthet och rätt dimensionerad till- & frånluft får man den bästa ventilationseffekten.

Tips

För att få en kontrollerad ventilation så rekommenderar vi fönsterventiler.
Den klassiska utanpåliggande spaltventilen hjälper till att förbättra luftflödet i ditt hus på ett kontrollerat sätt. Ventilation genom fönster där man använder fönsterventiler (som också kallas spaltventil, karmventil eller springventil) är en vanligt teknisk lösning vid ombyggnad av ventilationssystem och i hus där ventilation tidigare saknats. Produkter för ventilation i fönster är prisvärda och enkla att montera. Man slipper dessutom kostsam håltagning i vägg. En fönsterventil monteras normalt i fönstrets överkant, antingen i båge eller karm, vanligen över en borrad hålrad.

Underhåll

Underhåll är hemligheten bakom lång livslängd, och det gäller naturligtvis även fastighetens fönster som är mycket utsatta av yttre påfrestningar i form av väder och vind.

Det finns många fördelar med en fönsterrenovering
Äldre träfönster från ca 1950-talet och tidigare brukar vara tillverkade av kådrikt kärnvirke av hög virkeskvalitet med en naturlig motståndskraft mot fukt och röta. Förutom att det befintliga fönstret får ett nytt ytskikt i form av nytt kitt och ny färg, så minskas även värmeläckaget och fastigheten känns ny och fräsch. Rätt renoverade träfönster håller i över 100 år!
Nedan följer några punkter med fördelar med en fönsterrenovering.

 • Bättre anpassade till byggnadens arkitektur. (Nya fönster kan förfula fasaden och sänka fastighetens värde)
 • Ger fastigheten karaktär, skapar trivsel och bjuder på variation.
 • Originalfönster är kulturhistoria och förhöjer närmiljön.
 • Ekologiska träfönster är rätt miljöval och en del av den cirkulära ekonomin.
 • Bättre fastighetsekonomi att renovera och underhålla träfönster.
 • Bevarar vårt kulturarv inom fönster- och husbyggnad.

Vi hjälper er
Oavsett om du representerar en bostadsrättsförening, bostadsförening, privat fastighetsägare eller byggbolag så kan vi hjälpa dig. Vi är baserade i Bromma, men vi åtar oss uppdrag i hela Stockholm.

Renovera på vintern?
Penselkompaniet erbjuder fönsterrenovering året runt.
Vi använder klimatskydd/fönsterparaplyer på samtliga våra arbeten och i samtliga väderlekar, detta gör att vi inte är beroende av klimatet.

Äldre standardfönster med kopplade bågar – Byt till energiglas
Om man passar på att ersätta det befintliga innerglaset till ett 4 mm energiglas så kan man spara in pengar genom minskade uppvärmningskostnader. Förutom att det sänker U-värdet till ca 1,7 så får man dessutom ett bättre inomhusklimat, året om!

Vi utför även

 • Fönstertätning
 • Glasbyten
 • Montering av fönsterventiler
 • Trälagningar (Rötskador)
 • Bullerdämpning
 • Energiglasning
 • Isolerglasmontage
 • Målning av träfasader

Starta ditt eget projekt

Kontakta oss nedan