Vi monterar alla typer av glas på dina fönster.

Har du problem med kallras från fönstret eller för mycket buller från gatan?

Har du köpt ett hus där den gamla ägaren har tagit bort spröjsen?

Vi erbjuder också olika förbättringsåtgärder som spröjsning, energiglas, ljudglas, konstglas och dylikt. Många av våra kunder har fönster som ursprungligen var spröjsade men där spröjsen togs bort för att göra plats för infällda persienner. Vi hjälper dem att återställa fönstren till sitt ursprungliga skick genom att sätta in nya spröjs med matchande profil. Detta inte bara förskönar för kunden och grannskapet utan höjer också ett presumtivt försäljningspris avsevärt.

Åtgärden är enkel för oss att utföra och innebär att, vanligtvis det inre av glasen, i varje båge tas ut och ersätts med ett energiglas. Detta medför att man kan bevara det gamla glaset i ytterbågen och därmed slippa det tråkiga utseendet som ett nytt glas medför.

Som bonus minskar även det s.k. kallraset vid fönstren och ökar inomhuskomforten avsevärt.

Ett energiglasbyte är ett enkelt och jämförelsevis billigt sätt att öka komforten och minska värmekostnaderna och utförs med fördel i samband med en fönsterrenovering då kittet ändå tas bort.

En annan viktig del som ofta glöms bort är tätlisterna. Problem med imma, och i förlängningen färgsläpp och i värsta fall rötangrepp, mellan inner- och ytterbågar är ofta ett resultat av att fuktig inneluft kryper ut och kondenseras. För att motverka detta krävs en bra list som sluter tätt och behåller formen. De lister som vi använder och rekommenderar
är tillverkade av silikon och limmas fast.

Kontakta oss om Ni har frågor angående energiglas och priser.